Σύγκριση δύο φύλλων

Εύρεση κελιών σε δύο φύλλα που διαφέρουν σε τιμές, συναρτήσεις ή μορφές.
Υπάρχουν φορές που είναι αναγκαία η σύγκριση των περιεχομένων δύο φύλλων, είτε γιατί δεν θέλουμε διαφορές στα φύλλα, είτε γιατί θέλουμε διαφορές μόνο σε συγκεκριμένα κελία. Οι συγκρίσεις αυτές δεν είναι εύκολο να γίνουν με το μάτι, αν τα φύλλα είναι μεγάλα. Το excel βιβλίο CompareTwoSheets φιλοδοξεί να κάνει αυτή τη δουλειά για σας. Ανοίξτε το βιβλίο ή τα βιβλία που περιέχουν τα δύο φύλλα που θέλετε να συγκρίνετε, και μετά ανοίξτε και το βιβλίο CompareTwoSheets. Μόλις τρέξετε το πρόγραμμα θα εμφανιστεί μία φόρμα, από την οποία, πρώτα θα επιλέξετε τα δύο φύλλα.

CompareSheets11
Στην φόρμα εμφανίζονται όλα τα φύλλα, όλων των ανοιχτών βιβλίων (εκτός του βιβλίου CompareTwoSheets). Δεν θα εμφανιστούν τα τυχόν κρυφά και προστατευμένα φύλλα. Αν θέλετε συγκρίσεις για κρυφά φύλλα πρέπει να τα μετατρέψετε σε εμφανή, και να καταργήσετε την προστασία από τα προστατευμένα. Μετά την ολοκλήρωση της σύγκρισης, τα επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση.
Κατόπιν στην φόρμα, κάτω δεξιά, πρέπει να επιλέξετε αν ο έλεγχος, η σύγκριση, θα γίνει για τις αξίες (τιμές) των κελιών ή για τους τύπους των συναρτήσεων ή για τις μορφές των κελιών.
Η σύγκριση αξιών για τους αριθμούς γίνεται με τις πραγματικές τιμών των κελιών, όπως αυτές εμφανίζονται στη γραμμή των τύπων και όχι όπως εμφανίζονται στο κελί. Για κείμενο γίνεται διάκριση πεζών κεφαλαίων.
Στη σύγκριση συναρτήσεων, το πρόγραμμα συγκρίνει ολόκληρους τους τύπους, με τα ορίσματά τους και όχι τις τιμές που επιστρέφουν οι συναρτήσεις. Οι τιμές συγκρίνονται όταν επιλέξετε σύγκριση αξιών.
Στη σύγκριση μορφοποιήσεων ελέγχεται αν τα αντίστοιχα κελιά έχουν διαφορετική μορφή. Σαν μορφή εννοούμαι αυτή που καθορίζεται στην πρώτη καρτέλα του πλαισίου της μορφοποίησης κελιών, την καρτέλα ‘Αριθμός’. Δεν εκτιμώνται και δεν συγκρίνονται οι μορφοποιήσεις που αφορούν τη γραμματοσειρά, τη στοίχιση, τα περιγράμματα, τα γεμίσματα, τα χρώματα των κελιών. Συγκρίνονται αντίστοιχα κελιά που το ένα τουλάχιστον δεν είναι κενό. Αν και τα δύο αντίστοιχα κελιά είναι κενά, δεν ελέγχεται η μορφοποίηση τους.
Στη συνέχεια, αριστερά κάτω στη φόρμα θα επιλέξετε αν θα κάνετε απλή καταμέτρηση των διαφορών, ή αν θα φτιάξετε ένα χάρτη ή μία λίστα με αυτές.
Στην καταμέτρηση, απλά θα εκτιμηθούν οι διαφορές ανάμεσα στα αντίστοιχα κελιά των δύο φύλλων και ένα πλαίσιο θα σας πληροφορήσει για το πλήθος τους:

CompareSheets22
Αν επιλέξετε να δημιουργηθεί χάρτης διαφορών, τότε στο βιβλίο CompareTwoSheets θα προστεθεί ένα φύλλο. Ανοίξτε το και θα δείτε μία εικόνα σαν και αυτή:

Χάρτης διαφορών

Χάρτης διαφορών

Τα κελιά που παρουσιάζουν διαφορές, είναι αριθμημένα και χρωματισμένα κίτρινα. Ίσως αυτός ο χάρτης σας βοηθήσει να χειριστείτε τις διαφορές.
Αν επιλέξετε να δημιουργηθεί λίστα διαφορών, πάλι θα προστεθεί ένα νέο φύλλο στο βιβλίο CompareTwoSheets, όπου στις στήλες Α, Β, C του φύλλου θα βλέπετε τις διευθύνσεις των κελιών που παρουσιάζουν διαφορές και το περιεχόμενό τους. Στην πρώτη από τις παρακάτω εικόνες οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, είναι σε αξίες, στη δεύτερη σε συναρτήσεις και στην τρίτη σε μορφές.

Λίστα διαφορών για αξίες

Λίστα διαφορών για αξίες

Λίστα διαφορών για συναρτήσεις

Λίστα διαφορών για συναρτήσεις

Λίστα διαφορών για μορφές

Λίστα διαφορών για μορφές

Στην περίπτωση δημιουργίας λίστας διαφορών, αν οι διαφορές στα φύλλα που συγκρίνετε, είναι πολλές χιλιάδες, τότε, για να μην υπάρξει καθυστέρηση από την δημιουργία μιας τόσο μεγάλης λίστας, το πρόγραμμα αυτοπεριορίζεται και καταγράφει μόνο τις χίλιες πρώτες διαφορές. Με τα βέλη που υπάρχουν στη φόρμα, αυτό τον αριθμό μπορείτε να τον μειώσετε ή να τον αυξήσετε (έως 10.000). Αλλά μια λίστα με 10.000 διαφορές, μάλλον σας είναι άχρηστη. Φρόνιμο είναι, πρώτα να κάνετε μια απλή καταμέτρηση των διαφορών και να πορευτείτε στη συνέχεια έχοντας κατά νου πόσες πολλές ή λίγες είναι οι διαφορές. Οι συγκρίσεις, όπως θα δείτε, γίνονται αρκετά γρήγορα, αλλά αν σκοπεύετε να συγκρίνετε φύλλα με εκατομμύρια δεδομένα, καλό είναι να έχετε ανοιχτά μόνο τα απαραίτητα βιβλία και εφαρμογές και να έχετε υπομονή, εκατομμύρια συγκρίσεις δεν γίνονται σε δευτερόλεπτα.
Έχει υπάρξει μέριμνα στον κώδικα, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε φύλλα βιβλίων .xlsx (ή .xlsm) των νεώτερων εκδόσεων του excel (2007-2013) με φύλλα .xls παλαιότερων εκδόσεών του (97-2003), τα οποία περιέχουν πολύ λιγότερες γραμμές και στήλες. Φυσικά στις περιπτώσεις αυτές η έρευνα θα περιοριστεί την περιοχή του μικρότερου σε διαστάσεις φύλλου.
Κατεβάστε αν θέλετε και δοκιμάστε το excel βιβλίο CompareTwoSheets, όπου μπορείτε να δείτε και τον κώδικα.
Από εδώ ή από εδώ αν δουλεύετε σε excel 2007-2010-2013
Από εδώ ή από εδώ αν δουλεύετε σε excel 97-2003

This entry was posted in excel, Μακροεντολές, VBA and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.