Δυναμική σύνταξη της συνάρτησης HYPERLINK

Όπως ανέφερα στο προηγούμενο σημείωμα, θα δούμε σήμερα ένα παράδειγμα δυναμικής σύνταξης της συνάρτησης HYPERLINK. Δέστε την πρώτη εικόνα:
Δυναμική HYPERLINK

Δυναμική σύνταξη της συνάρτησης HYPERLINK

Η στήλη Α του φύλλου mydata, που μπορεί να είναι στήλη – πεδίο μιας βάσης, ενημερώνεται συνεχώς με νέες εγγραφές. Μία συνάρτηση offset, η οποία έχει εισαχθεί σαν όνομα, παρακολουθεί το εύρος των εγγραφών της στήλης A.
stili=OFFSET(mydata!$A$12;0;0;COUNTA(mydata!$A$12:$A$60000);1)
Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει στο κελί B1 την εγγραφή (χώρα) που τον ενδιαφέρει. Στο κελί B2 έχει εισαχθεί η συνάρτηση: =COUNTIF(stili;B1) η οποία τον πληροφορεί για το πλήθος των εγγραφών που υπάρχουν στη στήλη για την χώρα που επέλεξε. Στην συνέχεια, ο χρήστης πληκτρολογεί στο κελί Β4 τον αριθμό της εγγραφής που τον ενδιαφέρει. Αυτόματα η υπερσύνδεση στο κελί Β6 προσαρμόζεται για την εγγραφή αυτή και είναι έτοιμη για να μεταφέρει τον χρήστη στην επιλογή του. Σε κάθε αλλαγή αριθμού στο κελί Β4 ή χώρας στο κελί Β1, η υπερσύνδεση, προσαρμόζεται αυτόματα. Υπάρχουν τρεις ακόμα υπερσυνδέσεις: Στο κελί Β7 για μεταπήδηση στην πρώτη εγγραφή της χώρας που έχει επιλεγεί, στο κελί Β8 προς την τελευταία (πιο πρόσφατη) εγγραφή και στο κελί Β9 για μεταφορά στη τέλος της λίστας.
Στο κελί B6, η συνάρτηση είναι:
=HYPERLINK("##A"&LARGE((stili=B1)*ROW(stili);B2-B4+1);"Πάμε "&B4&"η")
Επειδή γίνεται μετάβαση στο ίδιο φύλλο, το όνομα του βιβλίου και του φύλλου, αντιπροσωπεύονται στην συνάρτηση από τις διέσεις: ##. (Δέστε το προηγούμενο σημείωμα στο ιστολόγιο). Ακολουθεί η διεύθυνση του κελιού: Το γράμμα A για τη στήλη, αφού τα δεδομένα μας είναι στην Α στήλη, ενώ το τμήμα του τύπου LARGE((stili=B1)*ROW(stili);B2-B4+1 προσδιορίζει τον αριθμό γραμμής με τη βοήθεια των δεδομένων των κελιών B1,B2 και B4. Είναι συνάρτηση – πίνακας ενός κελιού. Για να την εισάγετε, γράψτε ή αντιγράψτε τη συνάρτηση στο κελί, πατήστε F2 και μετά Ctrl+Shift+Enter. Το excel περικλείει τη συνάρτηση σε άγκιστρα { }. Δέστε εδώ το σχετικό σημείωμα του ιστολογίου για τις συναρτήσεις-πίνακες.
Για τις υπερσυνδέσεις προς την πρώτη, προς την τελευταία εγγραφή και προς το πρώτο κενό κελί στο τέλος της στήλης Α, οι αντίστοιχοι τύποι είναι:
=HYPERLINK("##A"&1/MAX((stili=B1)*1/ROW(stili));"Πάμε πρώτη")
=HYPERLINK("##A"&MAX((stili=B1)*ROW(stili));"Πάμε τελευταία")
=HYPERLINK("##A"&MAX(ROW(stili))+1;"Πάμε κενό κελί")
Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Οι συναρτήσεις

Σημειώστε ότι είναι και αυτές Ctrl+Shift+Enter συναρτήσεις.
Όσες εγγραφές και αν προσθέσετε στη στήλη Α, οποίες ταξινομήσεις ή φιλτραρίσματα κάνετε, οι υπερσυνδέσεις θα λειτουργούν πάντα.

Μπορείτε να δείτε τα παραπάνω πιο καλά, αν κατεβάσετε το excel βιβλίο hyperlinkfunction2

This entry was posted in excel, Συναρτήσεις φύλλου and tagged , , . Bookmark the permalink.