Μία ημερομηνία σε ποια εβδομάδα του έτους ανήκει;

Μία ημερομηνία σε ποια εβδομάδα του έτους ανήκει;
Ένα ερώτημα του οποίου η απάντηση εξαρτάται από τον ορισμό που δίνουμε στην εβδομάδα. Μια εβδομάδα μπορεί να θεωρούμε ότι αρχίζει Κυριακή ή Δευτέρα (ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα θέλουμε ή μας εξυπηρετεί.).
Αν απαντήσουμε σε αυτό, και πούμε Δευτέρα,  για να αριθμήσουμε τις εβδομάδες ενός έτους, πρέπει να αποφασίσουμε και για τις ημέρες που προηγούνται της πρώτης  Δευτέρας του έτους. Σε ποια εβδομάδα ανήκουν αυτές; Σε εβδομάδα αυτού του έτους ή του προηγουμένου;
Οι απαντήσεις είναι πολλές. Εκτός και αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε το πρότυπο ISO 8601 κατά το οποίο:
1) Η εβδομάδα αρχίζει πάντα Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή.   
2) Η πρώτη εβδομάδα του έτους είναι η εβδομάδα που περιέχει την πρώτη Πέμπτη του έτους.
3) Αν στην εβδομάδα αυτή υπάρχουν και ημέρες του προηγουμένου χρόνου, τότε αυτές θεωρούνται ημέρες της πρώτης αυτής εβδομάδος.
4) Οι ημέρες του έτους που τυχόν προηγούνται της Δευτέρας της πρώτης εβδομάδας, θεωρούνται ότι ανήκουν στην τελευταία εβδομάδα του προηγουμένου χρόνου.
    
Έξι από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις (μαζί και η ISO 8601) αντιμετωπίζονται με 14 συναρτήσεις φύλλου που θα βρείτε στο βιβλίο: weeknum_1     

This entry was posted in excel, Συναρτήσεις φύλλου and tagged , , . Bookmark the permalink.