Ημέρες της εβδομάδος στο Ιουλιανό ημερολόγιο

Ένας απλός τύπος που δίνει την σωστή ημέρα της εβδομάδας για παλιές ημερομηνίες.
Για να πάρετε την ημέρα της εβδομάδας μίας ημερομηνίας, θα χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση TEXT. Αν στο κελί A1 είναι μία ημερομηνία, η συνάρτηση =TEXT(A1;»ηηηη») σε ένα άλλο κελί, θα επιστρέψει την ημέρα της εβδομάδας. Επίσης μπορείτε το ίδιο το κελί A1 να το μορφοποιήσετε σε μια βολική μορφή ημερομηνίας, πχ “ηηηη, ηη/μμ/εεεε”.
Για τον Ελληνικό χώρο όμως, για να έχετε σωστά αποτελέσματα, προσέξτε να εφαρμόσετε μία από τις παραπάνω μεθόδους μόνο για ημερομηνίες από την 1 Μαρτίου 1923 και μετά.
Η χρήση του νέου Γρηγοριανού ημερολογίου έγινε στην Ελλάδα με το νομοθετικό διάταγμα του 1923 «Περί του νέου πολιτικού ημερολογίου» και για να γεφυρωθεί η διαφορά των 13 ημερών που ήδη υπήρχε από τη χρήση του παλιού Ιουλιανού ημερολογίου, το διάταγμα όριζε ότι η Πέμπτη,16η Φεβρουαρίου 1923 θα ονομαστεί Πέμπτη, 1η Μαρτίου 1923. Έτσι ο Φεβρουάριος του 1923 είχε μόνο 15 ημέρες. Οι ημερομηνίες από 16/2/1923 έως και 28/2/1923 δεν υπάρχουν στην ημερολογιακή ιστορία της Ελλάδος.
Για τις ημερομηνίες λοιπόν πριν την 1/3/1923, το excel δεν δίνει σωστά αποτελέσματα για τα ονόματα των ημερών, αν αναφερόμαστε σε ημερομηνίες του παλιού Ιουλιανού ημερολογίου. Επί πλέον το φύλλο του excel δεν αναγνωρίζει ημερομηνίες πριν την 1/1/1900. Αν γράψετε σε ένα κελί 25/3/1821 θα δείτε την ημερομηνία να στοιχίζεται αριστερά, το excel τη θεωρεί κείμενο και όχι ημερομηνία.
Η παρακάτω συνάρτηση φύλλου λύνει αυτό το πρόβλημα. Δίνει την ημέρα της εβδομάδας μιας ημερομηνίας του παλαιού ημερολογίου η οποία έχει γραφτεί στο κελί Α1.
=TEXT(SUBSTITUTE(A1;RIGHT(A1;4);1908+MOD(RIGHT(A1;4)-16;28));"ηηηη")
Η ημερομηνία πρέπει να εισαχθεί σαν κείμενο. Τις ημερομηνίες πριν το 1900, όπως είπαμε, θα τις εισάγει σαν κείμενο αυτόματα το φύλλο, εσείς απλά πληκτρολογήστε 25/3/1821 ή 1/1/0100. Προσέξτε μόνο το έτος, πρέπει να είναι τετραψήφιο. Τις ημερομηνίες από το 1900 και μετά πρέπει να εισάγετε σαν κείμενο δηλαδή με μία απόστροφο εμπρός πχ ’05/05/1900 (ή να έχετε προηγουμένως μορφοποιήσει το κελί σε “κείμενο”). Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση για οποιαδήποτε ημερομηνία από το 100μΧ έως το 1923.
——————————————————————————————————————————————————–
(Το σημείωμα αυτό αναθεωρήθηκε πλήρως την 6/7/2012)
Στην αρχική μορφή του σημειώματος (που είχε τίτλο “Ιουλιανές ημέρες”), έδινα μία συνάρτηση φύλλου που έκανε ακριβώς ότι και η παραπάνω, μόνο που ήταν πιο πολύπλοκη και απαιτούσε η ημερομηνία να είναι γραμμένη στη μορφή: ηη/μμ/εεεε. Πρόσφατα ξαναδούλεψα στο θέμα αυτό και κατέληξα στον παραπάνω πολύ πιο κομψό τύπο.
Η συνάρτηση ήταν:
=TEXT(IF(MOD(RIGHT(A1;4);4)=0;MOD(RIGHT(A1;4)-1+INT((RIGHT(A1;4)-1)/4)+VALUE(DATE(2000;MID(A1;4;2);LEFT(A1;2)-1))-36525;7);MOD(RIGHT(A1;4)-1+INT((RIGHT(A1;4)-1)/4)+VALUE(DATE(2001;MID(A1;4;2);LEFT(A1;2)-1))-36891;7));"ηηηη")
Επίσης στο παλιό σημείωμα έδινα μία δεύτερη συνάρτηση η οποία δέχεται χωριστά το έτος, το μήνα και την ημέρα από 3 διαφορετικά κελιά (A1, B1 και C1 αντίστοιχα). Στην περίπτωση αυτή έτος, μήνας και ημέρα εισάγονται σαν απλοί αριθμοί.
=TEXT(IF(MOD(A1;4)=0;MOD(A1-1+INT((A1-1)/4)+VALUE(DATE(2000;B1;C1-1))-36525;7);MOD(A1-1+INT((A1-1)/4)+VALUE(DATE(2001;B1;C1-1))-36891;7));"ηηηη")
Τις παλιές αυτές συναρτήσεις μπορείτε να βρείτε στο excel βιβλίο:    functions_01 
This entry was posted in excel, Συναρτήσεις φύλλου and tagged , , , . Bookmark the permalink.